Folga ichida briket – 500 g. 82,5 % li, 10 dona qutida, 5 kg.
Folga ichida briket – 200 g. , 30 dona qutida, 6 kg.
Folga ichida briket – 200 g. 82,5 % li, 30 dona qutida, 6 kg.
Folga ichida briket – 500 g., 10 dona qutida, 5 kg.
Pergament qog‘oz ichida chorqirra mahsulot – 500 g. 82 % li, 10 dona qutida, 5 kg.